เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวอัชนาอ์ ใยมา

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. นางสาวอัชนาอ์  ใยมา
  2. นางสาววรีสา  พันธุ์ดี
  3. นางสาวกรรณิการ์  เซ่งเข็ม                                          

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. ตำเเหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำเเหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา                                                    

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

นักศึกษาในที่ปรึกษาอัพเดทข้อมูล V-Cop ในเว็บไซต์ www.v-cop.go.th ให้เป็นปัจจุบัน

 สามารถดูคู่มือได้ที่
📌คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับ คอมพิวเตอร์คลิก

📌คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับ โทรศัพท์คลิก

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (IT)

หมายเหตุ : 
1. ใบขอรับวุฒิการศึกษานักเรียน นักศึกษา สามารถมารับที่ห้องแนะแนวตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

2. ลายเซ็นไม่ครบตามใบขอรับวุฒิการศึกษาไม่สามารถยื่นขอรับวุฒิการศึกษาได้


 


นายปรัชญา วีรวรรณ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

32168